• تهران ، منطقه 3 ، پاسداران ، نگارستان 4 ، دبیرستان شهید رجائی
  • rajaei.website@gmail.com

گالری دبیرستان شهید رجائی

تقدیر از رتبه های برتر امتحانات ترم اول
تقدیر از رتبه های برتر امتحانات ترم اول
تقدیر از رتبه های برتر امتحانات ترم اول
برگزاری مسابقات فوتبال بین دبیران (1)
برگزاری مسابقات فوتبال بین دبیران(2)
برگزاری مسابقات فوتبال بین دبیران(3)
عکس دست جمعی آخر سال 1402 پایه دهم
عکس مدیریت و معاونین در کنار دانش آموزان پایه دهم سال 1402
عکس دست جمعی با پایه دوازدهم قبل عید نوروز
عکس مدیریت و معاونین در کنار دانش آموزان پایه دوزادهم سال 1402
عکس دست جمعی در کنار دانش آموزان پایه یازدهم
عکس مدیریت و معاونین در کنار دانش آموزان پایه یازدهم سال 1402
عکس مدیریت و معاونین مدرسه قبل سال1402
عکس مدیریت و معاونین سال 1402
عکس دست جمعی دوازدهم قبل سال 1403
عکس مدیریت و معاونین در کنار دانش آموزان پایه دوزادهم (2) سال 1402
عکس دانش آموزان پایه یازدهم قبل سال 1403
عکس مدیریت و معاونین در کنار دانش آموزان پایه یازدهم (2) سال 1402