• تهران ، منطقه 3 ، پاسداران ، نگارستان 4 ، دبیرستان شهید رجائی
  • rajaei.website@gmail.com

آدرس مدرسه ما

  • تهران، خیابان پاسداران ، نگارستان چهارم ، دبیرستان شهید رجائی
  • 021-22864042
  • rajaei.website@gmail.com