• تهران ، منطقه 3 ، پاسداران ، نگارستان 4 ، دبیرستان شهید رجائی
  • rajaei.website@gmail.com

منشور اخلاقی دبیرستان شهید رجائی

ما کارکنان ، معلمین و دانش آموزان دبیرستان شهید رجائی:

  • برای نفس بودن و زندگی احترام قائل هستیم.
  • برای ارزش ها و باور های دینی و ملی احترام قائلیم و در اجرا و برگزاری مراسم دینی و ملی اهتمام تمام می ورزیم.
  • می کوشیم تا بر آگاهی و شناختمان از خود ، خداوند و طبیعت بیفزاییم
  • در رفتار و سخنمان صادق و شفاف هستیم
  • رنج و غم دیگری را رنج و غم خود میدانیم و به نیکی و دست آوردهای خود مغرور نمیشویم
  • نسبت به افراد و رخداد ها پیش داوری نمیکنیم و اعتماد را سر لوحه کارمان قرار میدهیم

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات دبیرستان شهید رجائی:

*تمامی دانش آموزان راس ساعت 7:15 در حیاط مدرسه حضور میابند 

*هرگونه دعوا و درگیری در مدرسه 3 روز اخراج موقت و کسر نمره انضباتی را به همراه دارد 

*دانش آموزان عزیز ملزم به پوشش لباس فرم یکدست نیستند و هر فرد با پیراهن و شلواری آراسته میتواند در مدرسه حضور یابد 

*هرگونه غیبت غیر موجه باعث کسر یک نمره انضباتی میشود 

*به همراه داشتن تلفن همراه هوشمند ممنوع است (تلفن همراه دکمه ای مانند نوکیا برای تماس ایرادی ندارد)

*هرگونه استفاده از ماشین حساب های مهندسی سر جلسه امتحان ممنوع میباشد 

*برای پایه دهم روز چهارشنبه و برای پایه یازدهم روز دوشنبه و برای پایه دوازدهم روز شنبه هر هفته امتحان در سالن امتحانات برگزار میگردد